Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op deze winactie georganiseerd door Delta Wines in opdracht van Gato Negro. Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande:

Algemene voorwaarden winactie

1 – Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn voor deelname aan de winactie. Wij volgen alle regels van NIX 18 en geen extra alcohol gebruik stimuleren maar wel gezelligheid en sfeer met vrienden, familie en relaties.

2 – De winactie loopt van week 28 t/m week 36 2023. Alle aanmeldingen die in deze periode worden geüpload maken kans op één van de 250 gepersonaliseerde borrelplanken of de hoofdprijs een borrelplank van +/- 3 meter. De inzendingen die buiten deze periode worden geüpload zijn uitgesloten voor de winactie.

3 –Iedereen heeft een eerlijke kans om een prijs winnen. Via een generator zie je meteen of je gewonnen hebt of niet. De winnaars worden onpartijdig gekozen.

4 – In totaal geeft Gato Negro 251 prijzen weg. 1x de hoofdprijs, een borrelplank van ongeveer 3 meter. Daarnaast zijn er ook 250 gepersonaliseerde borrelplanken te winnen.  

5 – De winnaars van de 250 gepersonaliseerde borrelplanken worden direct bekend gemaakt. De winnaar voor de borrelplank van +/- 3 meter wordt bekend gemaakt op 4 September 2023.

6 -Delta Wines kan te allen tijde vragen naar het aankoopbewijs van de aangeschafte Gato Negro tijdens de winactie. Op basis hiervan kan uitsluiting tot gevolg zijn.

7- Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

8 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.

9 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Gato Negro gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

10 – De prijzen (1 borrelplank van +/- 3 meter & 250 gepersonaliseerde borrelplanken) worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. Gato Negro is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

11 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Gato Negro gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

12 – Binnen twee weken na de bekend making van de prijs zal de gewonnen prijs (borrelplank van +/- 3 meter of één van de 250 gepersonaliseerde borrelplanken) per koerier aan de winnaar worden verzonden.

13 – Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs (borrelplank van +/- 3 meter of één van de 250 gepersonaliseerde borrelplanken) is voor rekening en risico van de winnaar. Gato Negro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.

14 – Gato Negro is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

15 – Gato Negro is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene Voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

16 – Gato Negro is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Gato Negro daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal Gato Negro op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.

17 -Delta Wines mag iedere deelnemer uitsluiten in geval van (een vermoeden van) fraude en de actie altijd stopzetten of wijzigen. We hoeven hiervoor geen reden op te geven.

18- Als wij je uitsluiten of de actie stopzetten of wijzigen, dan heb je geen recht op een (schade)vergoeding.

19- Delta Wines is de exclusieve eigenaar van alle auteursrechten en eventuele andere rechten in verband met de actie.

20 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden winactie aan.

21- Als je van de winactie gebruikmaakt, dan ga je akkoord met deze voorwaarden.

22 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Delta Wines/Gato Negro zal zo spoedig mogelijk reageren.